7.09

Tegn figur og skriv opplysningene på figuren eller i en liste.
a) Bruk formelen og beregn først den potensiell energien for hver av de to posisjonene.
b) Husk at  a = –9,81 m/s2  dersom du har valgt positiv retning oppover på figuren.
c) Du vet nå både masse, startfart og sluttfart, så her kan du bruke formelen for kinetisk energi.
d) Vi ser at økningen i potensiell energi er like stor som reduksjonen i kinetisk energi.