7.10

Her trenger du to figurer, en for a og en for b.
a) Hvis du tar utgangspunkt i arbeid-energi-setningen, finner du at bremsearbeidet må være lik endringen i kinetisk energi (siden tyngdekraften og normalkraften ikke utfører noe arbeid). Og endringen i kinetisk energi finner du jo ved hjelp av formelen for kinetisk energi.
Når du nå har funnet bremsearbeidet i a og samtidig vet bremselengden fra opplysningene, ser du at du kan bruke arbeidsdefinisjonen for å finne bremsekraften.
Se eksempelet på side 164.
(Her kunne du også ha løst oppgaven med først å finne akselerasjonen ved hjelp av en bevegelseslikning og deretter Newtons 2. lov for å finne bremsekraften. Til slutt finner du så bremsearbeidet ved hjelp av arbeidsdefinisjonen.)
b) Her må du først finne akselerasjonen ved hjelp av en bevegelseslikning og deretter Newtons 2. lov for å finne kraften som akselererer sykkelen.