7.11

Tegn figur og skriv opplysningene på figuren eller i en liste. Husk å gjøre om km/h til m/s. Pass på hvilket nullnivå du velger. Det er to naturlige valg. Enten legger du nullnivå på sletta eller så legger du det der hopperen lander. Opplysningene om høyde som du skriver inn på figuren må stemme med nullnivået du valgte.
a) Bruk formlene på side 157, 160 og 162.
b) Samme som a
c) Som du ser er svarene i a og i b nesten like store, det meste av den mekaniske energien har gått tapt som friksjonsarbeid på grunn av luftmotstanden. Til gjengjeld ”flyter” skihopperen på luften slik at hoppet blir mye lenger enn det ville ha blitt uten luftmotstand.