7.13

Tegn figur og skriv opplysningene på figuren eller i en liste. Husk startfarten – hva er den?
a) Vi ser bort fra luftmotstand, og da er det bare tyngden som utfører arbeid. Se framgangsmåte i eksempelet på side 168.
b) Er blomsterpottas kinetiske energi større eller mindre like før den treffer hodet ditt dersom du er høyere enn normalt?
c) Selv om farten er den samme uansett masse, så er vel ikke den kinetiske energien den samme uansett masse?