7.14

a) I all tre tilfeller er den kinetiske energien i starten den samme. Den potensielle energien er også den samme for alle ballene i starten. Når ballen treffer bakken, er den potensielle energien null (når bakken er nullnivå). Siden bevaringsloven for mekanisk energi gjelder dersom vi ser bort fra luftmotstand, må altså alle tre ballene ha samme kinetiske energi: E2k = E1k + E1p.

Hvilken ball har da størst fart?
b) Alle ballene har samme akselerasjon, a = g hvis positiv retning er nedover. Ball C har også startfart rettet (nesten) nedover, og vil komme raskere ned enn ball B (som har mindre av startfarten rettet nedover) og enda raskere enn ball A som (nesten) har startfart oppover.