7.15

Tegn figur og skriv opplysningene på figuren eller i en liste. Her kan det være lurt å bruke nettet som nullnivå. Da blir h2 = 0. Husk at v1 = 0.
a) Hvilke krefter utfører / utfører ikke arbeid? Se fremgangsmåte i eksempelet på side 168.
b) Samme som for a. Hvorfor spiller det ikke noen rolle om det er tau eller ikke?