7.21

Tegn figur.
a) Bruk definisjonen på potensiell energi
b) Her er effekten og tida oppgitt. Bruk effektdefinisjonen P=Et og omform den med hensyn på E.
c) Fra b kjenner du energiproduksjonen. Den tilsvarer den potensielle energien til en viss mengde vann som faller fra 316 m. Hvor mange kilogram vann trengs?
Når du nå kjenner verdien av brøken massenvolumet, kan du bruke sammenhengen volum = grunnflate ∙ høyde.