7.22

Bruk definisjonen av virkningsgrad. Da får du 0,10 = 10 % som svar. Da tenker vi på lys som nyttbar energi. Resten av den tilførte elektriske energien blir til varme.
Men ofte står en lyspære i et rom som skal varmes opp. Selv om en lampe ofte er plassert oppe i taket der det er varmest fra før, vil deler av varmeenergien fra lyspæra komme til nytte dersom rommet er termostatregulert.