7.23

Vi omformer effektdefinisjonene slik:

      P=Wt  der W = Fs

      P=Fst=Fst=Fv

Dermed kan du finne nyttig effekt. Du kan også finne nyttig arbeid for å kjøre en mil, dersom du regner ut hvor lang tid det tar å kjøre milen.
Den tilførte kjemiske energien i løpet av en mil kan du også finne, ved hjelp av opplysningene du har fått. Da kan du beregne virkningsgraden.
Som du ser er virkningsgraden for en forbrenningsmotor svært lav. Som en tommelfingerregel kan du si at dersom du bruker 4–5 liter bensin, er det bare én av litrene som brukes til selve transporten. Resten er fyring for kråkene. Men alle litrene produserer CO2 ...