7.53 Effektsjekk

I noen tilfeller er den oppgitte akselerasjonen større enn det den oppgitte motoreffekten kan yte. Dersom du finner en brosjyre med slike data, bør dere skrive til produsenten og spørre hvordan det er mulig.