8.01

Blant de første spørsmålene filosofene var opptatt av å finne svar på, var hvordan bevegelser på himmelen og på jorda kunne forklares. Det var også viktig å finne ut hvor jorda er i verdensrommet og om den er i ro eller i bevegelse.