8.08

Hva betyr ordet «revolusjon»? Slå gjerne opp i en ordbok. (En ordbok  er fyldigere enn en vanlig ordliste og inneholder også en kort forklaring på ordenes betydning.) Passer betegnelsen «vitenskapelig revolusjon» på utviklingen som skjedde i tidsrommet mellom Copernicus og Newton?