8.15

I teksten på side 196 om hvordan essenser fremstilles er det mange kjente uttrykk og begreper fra naturvitenskapen. Av sammenhengen de står i, ser vi at de ikke kan ha samme betydning som vi kjenner fra naturvitenskapen. Gi eksempler.
 
Hvorfor tror du det naturvitenskapelige språket er brukt i så stor grad i teksten?
 
Kan du finne noen måte å teste fremstillingen av essenser?
 
Effekten av essensene påstås å være vidtrekkende for både kropp og sinn. Hvordan ville du gå frem for å finne ut om dette er ren svindel eller om essenser faktisk er et vidundermiddel?