9.02

Temperatur er et uttrykk for den indre kinetiske energien i et stoff. Det betyr at å doble temperaturen innebærer å doble den indre kinetiske energien. Du må altså doble absoluttemperaturen for å få riktig svar.