9.11

a) Hvis vi kjenner at pumpa blir varm, er det et tegn på at lufta inne i pumpa har fått økt temperatur, altså økt indre kinetisk energi. Og hvorfor har den indre kinetiske energien økt?
b) Bruk termofysikkens 1. lov: Hvis gassen utvider seg må stempelet utføre et arbeid på omgivelsene. Altså er arbeidet som utføres på gassen negativt. Prosessen er varmeisolert – hva er Q da? Da kan du finne ut hva som skjer med den indre kinetiske energien – og dermed temperaturen.