9.12

Tabellen på side 213 viser hvor mye energi som skal til for å endre temperaturen med 1 K for 1 kg av et stoff. Du har to stoff som skal varmes opp – hvor mye blir det til sammen?