9.15

a) Hvilken del av grafen viser smelteprosessen? Hvor lang tid tar smeltingen? Klarer du å finne tiden det tar, kan du bestemme energien som er tilført siden du kjenner effekten som tilføres.
b) Hvis vi bruker solvarme til å smelte naftalen om dagen, kan vil la stoffet størkne om natten. For hva skjer når naftalenet størkner?