9.17

a) I tabellen på side 213 ser du hvor mye energi som skal til for å endre temperaturen med 1 K for 1 kg vann. Her er temperaturøkningen ti ganger så stor. Men hvor stor er vannmassen som skal varmes opp? Det må du finne ut før du kan beregne energien som trengs.
b) Tabellen på side 212 viser hvor mye energi som avgis når 1 kg vann størkner (fryser til is). Men hvor mange kg vann dreier det seg om?
c) Tabellen på side 212 viser hvor mye energi som skal til for at 1 kg vann fordamper.
Til sammenlikning:
  • Samlet årsforbruk av elektrisk energi i Norge er ca 120 TWh.
  • Store gasskraftverk produserer 2-4 TWh