9.18

a) Se side 215.
b) Kjemisk energi i flybensinen omformes til ...
Kjemisk energi (lagret solenergi) i veden omformes til ...
Strålingsenergi fra sola omformes til ...
Langtidslagret solenergi i kull eller olje (bildet viser et energiverk som lager elektrisk strøm – det er kanskje ikke så lett å gjette) omdannes til ...