9.22

a) Se side 219. Et interessant eksempel på svart legeme er det lysende hullet i keramikkovnen på bildet til høyre nede på side 219. Hvorfor er det «svart» legeme selv om det lyser?
b) Se rammen på side 219. Merk forskjellen på definisjonen av utstrålingstetthet (energiutstråling per overflateareal) og formelen for utstrålingstetthet fra et svart legeme (M = σT4).
c) Siden utstrålingstettheten M er gitt ved energiutstråling L per overflateareal A, må det kunne skrives slik:
Da blir L = ... . Skriv sammenhengen med ord.
d) Formelen for M finner du ovenfor. Formel og forklaring av symbolene finner du fortsatt på side 219.
Merk i b og c at den utstrålte energien er gitt som en effektstørrelse, altså i watt.