9.23

a) Stefan-Bolzmanns lov utrykker sammenhengen mellom utstrålingstetthet og overflatetemperatur. Utstrålingstettheten er proporsjonal med ...
Wiens forskyvningslov utrykker sammenhengen mellom bølgelengden for maksimal utstrålt energi og overflatetemperatur. Denne bølgelengden er omvendt proporsjonal med ...
b) Se planckkurvene på side 221 – 223. Merk at de stiger plutselig og bratt, men har en lang «hale». 

Størrelsen på andreaksen kan være litt brysom å få tak på. Aksen viser utstrålingstetthet (altså watt per kvadratmeter) per bølgelengde. Det vil si at vi kan se hvilke bølgelengder som bidrar med mye energi og hvilke som bidrar med lite energi til hele utstrålingstettheten (som er summen av bidragene fra hver av bølgelengdene).