9.24

a) Du må anta at sola stråler som et svart legeme og bruke formelen for utstrålingstetthet for svarte legemer.
b) Da må du først finne arealet for solas overflate. Radius til utregningen finner du i fysikktabellen.
c) Tenk deg en kjempekule med radius R der sola ligger i sentrum. All strålingen, L, fra sola må passere gjennom denne kula. Dermed blir strålingstettheten L/A der A = 4pR2 er arealet til kuleskallet som omgir sola. Hva skjer med L/A når R øker/avtar?

La kuleskallet fra c ha samme radius som jordradien.