9.27

Jorda er i strålingsbalanse, den sender ut like mye stråling som den mottar. Ved første øyekast ser det derfor ut til å være noe som ikke stemmer her. Men merk at oppgaven handler om strålingsenergien som mottas og avgis fra jordoverflaten. Du må altså ta med i betraktningen det som skjer i atmosfæren.