9.28

a) Bruk Wiens forskyvningslov og les av bølgelengdene du trenger.

b) Bruk resultatet fra a og det du vet om formen på planckkurver til å tegne svaret. Det kan være lurt å bruke Wiens forskyvningslov først, så vet du jo nøyaktig bølgelengden for toppunktet til kurven.