10.04

a) Lysfarten kjenner du. Da må du finnet tiden, et år, i sekunder og så beregne strekningen.

b) Løs tilsvarende spørsmål a.

c) Avstandene fra sola til jorda og Pluto finner du i fysikktabellen, se lenke nedenfor. Kanskje lysminutter passer best i begge tilfeller?