10.08

a) Når du kjenner den utstrålte effekten, kan du beregne energien som stråles ut siden du vet tiden, ett år. Denne energien kommer fra massesvinn i kjerneprosesser. For å bestemme massen, bruker du derfor Einsteins likning Er = msc2.

b) Fra spørsmål a kjenner du massetapet for ett år. Da er det bare å gange opp med ...
Så må du finne ut hvor stor andel dette svaret er av hele solmassen (som du finner i fysikktabellen).