10.09

a) E er innstrålingstettheten fra stjernen. R og er avstanden til stjernen og R0 er stjernens diameter.

b) Studer løsningen av eksempelet i kapittel 9 på side 223-224.