10.10

a) Ved å lese av bølgelengden for maksimal utstråling og bruke Wiens forskyvningslov kan du bestemme overflatetemperaturen.

b) For å finne hovedspektralklassen må du bruke tabellen på side 246 eller Hertzsprung-Russel-diagrammet på side 247.

c) Forholdstallet finner du når du leser av på den venstre aksen på Hertzsprung-Russel-diagrammet på side 247.