10.14

Hvis du ikke husker helt hva aksene viser, så se på Hertzsprung-Russel-diagrammet på side 247.

a) Hvilken stjerne ligger høyest på utstrålt energi-aksen?

b) Hvilken stjerne ligger høyest på temperaturaksen?

c) Hvilken stjerne ligger høyest på levetidsaksen? (Pass på, aksen er ”snudd”.)