10.16

Selv om de ble «født» på likt er det ikke sikkert at «fødselsvekten» var den samme. Hva kan det innebære for lengden av livsløpet at stjernemassen ikke startet likt?