10.18

Du finner en grei oversikt over svar på flere av disse spørsmålene på side 229 i sammendraget.

a) Mer om supernovaer finner du på side 253-254.

b) Hva pulsar er finner du på side 255.

c) Mer om dannelsen av nøytronstjerner og sorte hull finner du på side 254 og 255.

d) Utstrekningen av et sort hull ligger i selve betegnelsen «sort» hull. Utstrekningen er altså volumet innenfor den radiusen som er grensen for at lys ikke unnslipper gravitasjonskreftene men trekkes inn i hullet, jfr. siste avsnitt på side 255.