10.20

Førstegenerasjonstjerner ble dannet av stoff fra Kjempesmellet. Hva andregenerasjonsstjerner er finner du mer om på nedre del av side 256.