11.01

a) Aktuelle metoder er parallaksemetoden, kefeidemetoden og supernovametoden. Mer om dem finner du på side 269-271.

b) For at vi skal kunne kontrollere hvor gode resultater metodene gir, må de overlappe hverandre. Dermed kan vi sammenlikne resultatene for avstanden til samme stjerne funnet med forskjellige metoder.