11.04

a) Vi måler bølgelengden til kjente absorpsjonslinjer for å måle farten ved hjelp dopplereffekten. Rødforskyvning eller blåforskyvning viser om galaksen beveger seg fra oss eller mot oss – se side 272.

b) Lokale galakser kan ha fart med komponent rettet mot oss, slik som f.eks. Andromeda.