11.05

a) Hvordan Hubble fant fram til det vi kaller Hubbles lov finner du på side 273-74.

b) Loven er formulert på side 273.

c) Dersom du har svaret på spørsmål b med enheten lysår, er svaret på c ...