11.06

a) Studer figuren og figurteksten på side 273. (Når du har lest hele kapittelet, finner du mer forklaring i avsnittet Universet er vanskelig å forestille seg, side 276.)

b) Ved å bruke dopplermetoden, se figurene i margen på side 272.

c) Farten finner du ved hjelp av Hubbles lov. Er det fart fra oss eller mot oss?

d) Tolkningen av Hubbles lov finner du nederst på side 274.