12.02

a) For at et legeme skal være positivt ladd, må det være flere positive enn negative ladninger. Betyr det at alle negative ladninger må fjernes?

b) Hvis vi gnir ulike materialer mot hverandre kan de få motsatt ladning. Hvorfor?

c) Enheten for elektrisk ladning er oppkalt etter den franske fysikeren Charles Coulomb.