12.04

Skriv opp opplysningene i oppgaven. Da ser du at du kan bruke definisjonen av spenning, som står i rammen på side 294. Løs likningen med hensyn på W og sett inn