12.05

a) Definisjonen er gitt på side 294. Husk å forklare hva de enkelte størrelsene betyr.

b) Du finner Kirchhoffs 2. lov på side 296 og i sammendraget.