12.06

Tegn ny kretsfigur der du skriver på alle opplysningene som er gitt i oppgaven. Det er  lurt å gi hver størrelse et eget symbol. Da blir det lettere å holde rede på mange opplysninger, ofte enda flere enn i denne oppgaven.

a) Bruker du så Kirchhoffs 2. lov, får du at summen av spenningene over komponentene er lik polspenningen:
         Up = UM1 + UL1 + UM2 + UL2.

b) UBC, finner du ved å summere spenningen over komponentene mellom punktene B og C.
    Det blir helt tilsvarende for UAB og UAC.