12.09

Ah er en ladningsenhet (husk at C = As):
Ah = A · 60 · 60 s = 3600 As = 3,6 kC
Nå har du både ladning og strøm som opplysninger. Da kan du bruke strømdefinisjonen på side 242 og løse likningen med hensyn på tid før du setter inn.

------

Amperetimer er en vanlig måte å oppgi ladning på fordi det gir de fleste av oss mer umiddelbar informasjon om energiinnholdet i batteriet og strømmen batteriet kan levere. 34 Ah vil si at batteriet kan levere 34 ampere i 1 time (eller 1 ampere i 34 timer) med den polspenningen som batteriet har.

Det betyr at oppgaven også kan løses med hoderegning. 34 Ah vil for eksempel si 17 A i 2 timer eller 2 A i 17 timer.