12.10

Du har opplysningene om ladning og om tid i oppgaven og da kan du bruke strømdefinisjonen på side 298 til å finne svaret.

Det er ikke uten grunn at Norge har hatt mye kraftkrevende industri som aluminiumsverk og andre elektrokjemiske bedrifter. Det går med enorme mengder elektrisk energi i prosessene.