12.12

Hvis bare L3 skal lyse må, du lage en sluttet krets for batteriet og L3. For de andre to lampene må kretsen ha brudd (åpen bryter).