12.14

Ikke la deg forvirre av elektrolysekaret som er tegnet inn i kretsen, men tegn selv en ny og forenklet krets der elektrolysekaret bare er en firkant, som andre komponenter. Skriv på alle opplysninger i figuren for å få oversikt.

12_14

a) B og C er seriekoplet med amperemeteret, altså er strømmen IB og IC lik ...

Til forgreningspunktet til høyre for C kommer strømmen IB, og ut fra punktet går ID og IL. Altså kan du bruke Kirchhoffs 1. lov.

b) Spenningen over parallellkoplingen er jo gitt i oppgaven og er altså den samme for lampen som for D. For å finne spenningen over C, må du bruke Kirchhoffs 2. lov.