12.17

En IU-karakteristikk har I på andreaksen og U på førsteaksen. Når du har tegnet inn punktene, ser du at de passer bra for en rett linje gjennom origo. Altså er U og I proporsjonale størrelser; Ohms lov gjelder.

Resistansen for en motstand er gitt ved  R=UI mens vi ser at
stigningstallet til grafen er gitt ved  IU. Hvordan finner du resistansen da?