12.18

a) En IU-karakteristikk har I på andreaksen og U på førsteaksen. Du kan trygt ta med (0, 0). Kan det gå strøm uten at det er en spenning?

b) Da er det bare å sette i gang: du bruker resistansdefinisjonen på side 303.

c) Ohms lov sier at motstanden er konstant for noen ledere, uavhengig av strømmen. Hvilke av de tre lederne gjelder det for?