12.21

Lag nye figurer, en for hver av de to situasjonene som er beskrevet og skriv i hvert tilfelle på de aktuelle opplysningene:

12_21a

Vi ser nå at R1 kan bestemmes vha. resistansdefinisjonen på side 303.

Når begge bryterne er sluttet får vi denne kretsen

12_21b

Vi ser at strømmen har økt, siden det er koplet enda en motstand i parallell med batteriet. Her må du først bestemme hvor mye av strømmen som går gjennom R1. (Du kjenner jo R1, og vi ser av kretsen at spenningen over motstanden er polspenningen.) Ved hjelp av Kirchhoffs 1. lov kan du så finne strømmen i R2. Hvor stor er spenningen over R2? Hva blir da R2?