12.23

a) Vi vet at R1 = 20 Ω og at resultantresistansen skal bli R = 25 Ω. R2 er den ukjente resistansen som skal koples i serie eller i parallell. Likningene vi da har til rådighet er:

Serie: R=R1+R2

Parallell: 1R=1R1+1R2

Vi ser at det må bli en seriekopling, siden den totale resistansen skal bli større enn resistansen til den ene av motstandene i koplingen. Hvor stor må R2 være?

b) Løses på samme måte.

c) Løses på samme måte.

En god tommelfingerregel er generelt at når to motstander kobles i serie øker resultantresistansen. Dersom to motstander kobles i parallell avtar resultantresistansen.