12.24

For å finne resultantresistansen mellom A og B i kretsen på figuren, starter du med å tegne en ny figur som tydelig viser hva som er seriekoplet og hva som er parallellkoplet. Her er faktisk alle tre motstandene parallellkoplet.

12_24