12.26

W = UIt utleder vi ved hjelp av definisjonene av spenning og definisjonene av strøm. Prøv selv, eller se side 313.

W = RI2t får vi hvis vi kombinerer Ohms lov med likningen W = UIt. Se side 313.